Banner

Podmínky vstupu do lezeckého centra SmíchOFF

Pravidla pro vstup do LC SmíchOFF

Pro vstup návštěvníků do lezeckého centra je nutné být bez klinických příznaků nemoci covid-19 a prokázat se splněním podmínky pro vstup. Prokázání se netýká osob mladších 12 let.

PODMÍNKY VSTUPU je nutné prokázat:

  • Platným Očkováním (aplikace Tečka nebo písemný certifikát) nebo
  • Potvrzení o prodělání Nemoci  (potvrzení písemným dokladem či v aplikaci) nebo
  • Prokázání se platným negativním PCR Testem – z certifikovaného odběrového místa  pouze pro osoby starší 12 let a mladší 18 let, osoby, co se nemohou očkovat (zaznamenané v ISIN) a osoby s nedokončeným očkováním - rozočkované

PODMÍNKY VSTUPU:

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před  72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem  pouze pro osoby starší 12 let a mladší 18 let, , osoby, co se nemohou očkovat (zaznamenané v ISIN) a osoby s nedokončeným očkováním - rozočkované
  • osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
    od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
    od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.

 

Kudy k nám

Lezecké centrum SmíchOFF
Křížová 6
150 00, Praha 5 - Smíchov

  Zobrazit více

Provozovatel kurzů

HO SmíchOFF, z.s.
Táborská 979/5
140 00, Praha 4 - Nusle

IČ: 06350968

Online platby

Platební brána Comgate

PARTNEŘI