Banner

Instruktor/Instruktorka lezení na skalách

Instruktor/Instruktorka lezení na skalách

Chceš se stát instruktorem lezení na skalách? Toužíš po prohloubení technických i metodických znalostí a dovedností v lezení? Sníš o sdílení zkušeností a vědomostí ze skalního lezení s dalšími lidmi?

Pokud jsi odpověděl alespoň jednou “ANO!”, pak je pro tebe přípravný kurz a zkouška profesní kvalifikace to pravé!

Přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Instruktor lezení na skalách je určen zkušenějším lezcům, kteří se chtějí realizovat ve vzdělávání dětí a dospělých v prostředí skalních sportovně zajištěných terénů. U aspiranta se předpokládá pokročilá dovednost lezení a jištění z běžné lezecké praxe a vnitřní motivace k vykonávání instruktorské činnosti. 

Přípravný kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace, která ti otevře bránu do světa pedagogických pracovníků ve volnočasových centrech, instruktorů v soukromých lezeckých halách i v horolezeckých oddílech. Absolvent kurzu a zkoušky obdrží osvědčení Instruktor/Instruktorka lezení na skalách dle Zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Na základě získaného osvědčení je možné požádat o vydání živnostenského oprávnění pro vázanou živnost v oblasti poskytování služeb instruktora lezení na skalách.

Přípravný kurz

V rámci přípravného kurzu se účastník seznámí s požadavky na bezpečné vedení výuky lezení na skalách, bude vědět, jak předcházet nebezpečným situacím a jak řešit situace vyžadující poskytnutí první pomoci. Účastník získá povědomí o základech anatomie pohybového ústrojí, zahřívacích, protahovacích a kompenzačních cvičeních před a po lezení, získá informace o lezeckém materiálu, skalních lezeckých terénech a dalších technických a odborných dovednostech potřebných pro výkon profese instruktora lezení na skalách.

Termín a místo konání kurzu (oba víkendy): 

 • 20. - 22. 9. 2024 - vždy 8 - 16 h každý den (Český kras, Praha a okolí)
 • 4. - 6. 10. 2024 - cca pátek 10.00 - neděle 18.00 h (pobytový - Bechyně)

Cena za kurz:

 • 6 000,- Kč

Cena zahrnuje: instruktory, odborný program, poskytnutí výukových materiálů

Cena nezahrnuje: ubytování, stravování, dopravu, lezecký materiál

Zkouška profesní kvalifikace

Požadované znalosti, dovednosti a techniky ke zkoušce jsou přesně definované v kvalifikačním a hodnotícím standardu Národní soustavy kvalifikací 

Termín a místo konání zkoušky

 • 19. - 20. 10. 2024 (nutno blokovat oba dny) - Český kras

Cena zkouška:

 • 5 500,-Kč/os. (4 účastníci)
 • 9 000,-Kč/os. (2 - 3 účastníci)
 • 17 000 Kč (1 účastník)

Cena zahrnuje: instruktory, odborný program, poskytnutí výukových materiálů, vstup na stěnu pro účel konání kurzu/zkoušky

Cena nezahrnuje: ubytování, stravování, dopravu, lezecký materiál 

Před zahájením zkoušky uchazeč:

 • předloží občanský průkaz (cestovní pas),
 • předloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání Instruktor/Instruktorka lezení na skalách v rozsahu profesní kvalifikace,
 • prokáže řádné zdravotní a úrazové pojištění kryjící rizika pohybu v horách po dobu trvání zkoušky,
 • bude seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) v místě.


Průběh a výsledek zkoušky:

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Pokud uchazeč splní všechna kritéria hodnocení a zkoušku úspěšně složí, je výstupem Osvědčení profesní kvalifikace Instuktor/Instruktorka lezení na skalách (kód: 74-034-M).

Přihláška:

Vyplněním formuláře nejpozději do 14 dnů před termínem konání přípravného kurzu, popřípadě do 30 dnů před termínem konání zkoušky (v případě přihlášení pouze na zkoušku). Následně Vám bude zaslána přihláška k vyplnění údajů požadovaných Ministerstvem pro místní rozvoj a akreditační komisí. Poté Vám zašleme formální Pozvánku k účasti na zkoušce, s řadou doplňujících informací a pokynů.

V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu kurzu nebo zkoušky pište na e-mail kurzy@lezeckecentrum.cz.

Přípravný kurz a zkoušku profesní kvalifikace zajišťuje HO SmíchOFF, z.s. , autorizovaná osoba dle zákona 179/2006 Sb.

Související

Instruktor/Instruktorka lezení na skalách

Instruktor/Instruktorka lezení na skalách

Chceš se stát instruktorem lezení na skalách? Toužíš po prohloubení technických i metodických znalostí a dovedností v lezení? Sníš o sdílení zkušeností a vědomostí ze skalního lezení s dalšími lidmi?

Kudy k nám

Lezecké centrum SmíchOFF
Křížová 6
150 00, Praha 5 - Smíchov

  Zobrazit více

Provozovatel kurzů

HO SmíchOFF, z.s.
Táborská 979/5
140 00, Praha 4 - Nusle

IČ: 06350968

Online platby

Platební brána Comgate

PARTNEŘI